lt  . en 
Naujienos spausdinti
II dalis. Projekto "ERASMUS+" Baltijos medienos pramonės įgūdžiai – Europos profesinio rengimo ir mokymo kokybė / kvalifikuotas darbas" 1-ojo laikotarpio veikla (2018-11 – 2020-04)

 

 

 

2019 metų liepos – gruodžio  laikotarpis

 • Mokymo programos ir modulių tikslinimas: dirbome prie mokymo programos detalizavimo, mokymo eigos ir tvarkos nustatymo, parengtų mokymo modelių tikslinimo ir turinio konkretizavimo, mokymų pradžios tikslinimo ir datos nustatymo.
 • Moksleivių grupės sudarymas: iki pat mokymų pradžios intensyviai dirbome su potencialiais studentais ir jų įmonių vadovais dėl mokymo proceso organizavimo ir galimai iškylančių iššūkių. Dalis norėjusių studijuoti dėl pakitusios situacijos atsisakė ar nukėlė savo dalyvavimą projekto veikloje.
 • Bendravimas su įmonėmis, pageidavusiomis siųsti darbuotojus mokytis: tęsėme bendravimą su medienos pramonės įmonėmis, informuodami apie projekto pažangą ir rezultatus. Teiravomės nuomonės ir vertinome besikeičiančias ekonomines sąlygas medienos pramonės sektoriuje. Glaudžiai bendradarbiavome su įmonėmis, kurios siuntė savo darbuotojus į mokymus.
 • Kontaktai su projekto partneriais: susitikome su projekto iš Lietuvos partneriais – Kauno kolegija atstovais (08-09) aptarėme iškilusių iššūkius ir jų sprendimo būdus, aptarėme kuriamų mokymo modulių aktualiausias temas. Sudalyvauta projekto partnerių susitikime Rygoje (08-27), kur aptarti parengti mokymosi moduliai, jų turinys, tobulintinos gairės, mokymo proceso organizavimo klausimai.
 • Mokymų eigos stebėsena: pastoviai sekėme vykdomo mokymo proceso eigą ir kylančius iššūkius, ieškojome sprendimų problemoms spręsti. Bendrauta su įmonių vadovais, diskutuojant kaip reiktų motyvuoti darbuotojus aktyviau dalyvauti mokymuose.

Su projekto partneriais glaudžiai bendradarbiavome dėl šių veiklų:

 • Tobulinant mokymo modelius ir mokymo programą.
 • Suburiant studentų grupę mokymams.
 • Projekto rezultatų, kaip gero profesinio mokymo kompetencijos pavyzdžio, informacinėje sklaidoje.

 

2020 metų sausio–balandžio laikotarpis

 

 • Mokymų eigos stebėsena: sekėme vykdomo mokymo proceso eigą ir kylančius iššūkius, ieškojome sprendimų problemoms spręsti. Bendrauta su įmonių vadovais diskutuojant kaip reiktų motyvuoti darbuotojus aktyviau dalyvauti mokymuose.
 • Informacinė sklaida: pirmaisiais metų mėnesiais tęsėme informacijos sklaidą apie projekto rezultatus, bendraujant su medienos pramonės organizacijomis, medienos perdirbimo įmonių vadovais ir kitais pramonės ekspertais.
 • COVID19 sukeltos problemos: dėl pandemijos teko stabdyti realų, kontaktinį mokymo procesą. Analizuojamos galimybės tęsti mokymus nuotoliniu būdu, įvertinant mokymų specifiką, mokant praktinių dalykų. Dalis medienos pramonės įmonių stabdo ekonominę veiklą. Karantinas sutrikdė bendravimą. Dalis asociacijos darbuotojų karantino metu turėjo izoliuotis ir negalėjo atlikti savo funkcijų.
 • Pradėtas pasirengimas teikti tarpines ataskaitas.

2020 05 02