lt  . en 
Veikla » Veiklos kryptys spausdinti

VLMPE Asociacijos darbai:

 • Asociacijos narių iš Vakarų Lietuvos regiono gausinimas;
 • Asociacijos narių darbuotojų bendrinimas ir socializacija;
 • Aktualios informacijos surinkimas ir sklaida;
 • Ekonominės naudos ir įvairių lengvatų siekimas asociacijos nariams;
 • Kaštų mažinimo klausimai medienos perdirbimo įmonėms;
 • ES lėšų medienos perdirbimo sektoriui nukreipimas;
 • Medienos produkcijos standartizavimas ir jo laikymasis;
 • Asociacijos narių produkcijos informacinė sklaida;
 • Derybos ir konstruktyvi diskusija su Susisiekimo ministerija;
 • Derybos ir konstruktyvi diskusija su Miškų ūrėdijomis;
 • Derybos ir konstruktyvi diskusija su elektros energijos tiekėjais;
 • Derybos ir konstruktyvi diskusija su draudimo kompanijomis ir kita.

 

VLMPE Asociacijos pagrindinės veiklos kryptys: 

 • Asociacijos narių informavimas aktualiomis temomis – aktualios asociacijos nariams informacijos rinkimas, kaupimas, apibendrinimas ir platinimas, informacinių biuletenių rengimas ir platinimas;
 • Asociacijos narių švietimas ir konsultavimas – narių kvalifikacijos, kompetencijos ir dalykinių gebėjimų kėlimas;
 • Asociacijos narių interesų gynimas - gerinti medienos verslo sąlygas, mažinti biurokratinius ir ekonominius apribojimus;
 • Asociacijos narių produkcijos ir paslaugų reklama - Asocijuotų narių gaminamos produkcijos ir paslaugų populiarinimas; 
 • Asociacijos nariams naujų rinkų paieška – dalyvavimas vietos ir užsienio mugėse, parodose, analitiniai vietos ir užsienio rinkų analizės biuleteniai;
 • Asociacijos narių verslo interesų (paslaugų ir produktų) esant poreikiui kooperavimas – kooperuojant asociacijos narių pirkimus gauti didesnę ekonominę naudą ir geresnes sąlygas kolektyvinėms asociacijos sutartims;
 • Asociacijos nariams reikalingų specialistų ruošimas – savarankiškai ar bendradarbiaujant su švietimo ir mokymo institucijomis ruošti reikalingus asociacijos nariams specialistus.